Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Mój Prąd 4.0 - jak przejść na net-billing, aby skorzystać z dotacji

15.04.2022
Mój Prąd 4.0 - jak przejść na net-billing, aby skorzystać z dotacji

15 kwietnia ruszył program Mój Prąd 4.0. Po wielu zmianach w rządzie zdecydowano, że dofinansowanie dostępne będzie dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing. Pojawia się więc pytanie co zrobić, aby przejść na nowy system rozliczania oraz w jaki sposób będzie to weryfikowane przez NFOŚiGW.


W regulaminie programu Mój Prąd 4.0 czytamy, że jednym z dokumentów, który należy dołączyć do wniosku jest potwierdzenie rozliczania się Grantobiorcy (Wnioskodawcy) za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisane przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) lub Pełnomocnika lub przedstawiciela Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 


wzór potwierdzenia


Jednak, aby takie potwierdzenie otrzymać, należy dokonać zmiany systemu rozliczania. Jak to zrobić? Sytuacja jest nowa, więc brak dedykowanych procedur dokonania zmiany. U każdego z operatorów wygląda to inaczej.

 

ENERGA


W tym przypadku konieczne jest samodzielne napisanie oświadczenia o zmiane sposobu rozliczania na net-billing. Należy w nim podać swoje dane, numer klienta i numer punktu poboru energii. Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.


Operator zaznacza, że po wysłaniu oświadczenia o zmianie sposobu rozliczania na net-billing nie będzie możliwy powrót do rozliczania net-metering.

 

ENEA


Na stronie operatora znajduje się wniosek. Należy w nim dopisać informację o zmianie sposobie rozliczania na net-billing. Uzupełnione dokumenty można przekazać:

• korespondencyjnie na adres ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań

• poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta na stronie ebok.enea.pl

• podczas czatu z doradcą na stronie www.enea.pl

• mailowo na adres kontakt@enea.pl


wzór Enea 

 

PGE


Ten operator również nie przygotował jeszcze wzoru wniosku dot. zmiany sposobu rozliczania. Można napisać je samodzielnie (pamiętając o umieszczeniu takich danych jak numer klienta i numer punktu poboru energii) i wysłać pocztą na adres miejscowego oddziału. Ważne, aby odbyło się to nie później niż 21 dni przed końcem kwartału.

 

 


Po przejściu na nowy system rozliczania i uzyskaniu potwierdzenia tej zmiany, możliwe będzie skorzystanie z dotacji.


wysokość dotacji w programie Mój Prąd 4.0

 

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji jest możliwe wyłącznie w formie online za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD. Można go złożyć samodzielnie, możemy to zrobić również w Państwa imieniu, po otrzymaniu niezbędnych dokumentów określonych w regulaminie programu.


Regulamin programu Mój Prąd 4.0