Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Mój Prąd 4.0 - start 15 kwietnia

29.03.2022
Mój Prąd 4.0 - start 15 kwietnia

15 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0. Tym razem dofinansowanie zakłada nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii. Łączna kwota dotacji może wynosić nawet 20 500 zł.

 

Są 3 grupy Beneficjentów, którzy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach kolejnej edycji programu Mój Prąd.

 

I. Osoby, których instalacja fotowoltaiczna zostanie zgłoszona do zakładu energetycznego po 1 kwietnia - rozliczanie w systemie net-billingu.

Tu sprawa jest prosta, wszystkie osoby, które nie zdążyły z montażem bądź chcą rozliczać się zgodnie z nowym systemem otrzymają dotację w wysokości:

 

 • do 4 000 zł - instalacja fotowoltaiczna
 • do 5 000 zł - instalacja fotowoltaiczna przy zakupie innych elementów 
 • do 5 000 zł - magazyn ciepła
 • do 7 500 zł - magazyn energii elektrycznej
 • do 3 000 zł - system HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii

 

II. Osoby posiadające instalację fotowoltaiczną, które zdecydują się przejść na system net-billingu.

Z dotacji mogą skorzystać osoby, które nie złożyły wniosku, nie zdążyły go złożyć w poprzednich edycjach programu Mój Prąd lub montaż odbył się po zakończeniu naboru. Jest jeden warunek - zdecydują się przejść z tzw. systemu opustów (net-metering) na system net-billingu. W tej sytuacji dofinansowanie wynosi:

 

 • do 4 000 zł - instalacja fotowoltaiczna
 • do 5 000 zł - instalacja fotowoltaiczna przy zakupie innych elementów
 • do 5 000 zł - magazyn ciepła
 • do 7 500 zł - magazyn energii elektrycznej
 • do 3 000 zł - system HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii

 

III. Osoby, które skorzystały już z dofinansowania do fotowoltaiki z poprzedniej edycji programu Mój Prąd, ale zdecydują się na zakup magazynu ciepła lub energii i przejdą  na system net-billingu.

Z programu nie będą wykluczone osoby, które skorzystały już z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w poprzednich edycjach. Jeśli prosument zakłada rozbudowę systemu o magazyn ciepła lub energii i przejdzie z systemu opustów na net-billing, również może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości:

 

 • do 2 000 zł - instalacja fotowoltaiczna
 • do 5 000 zł - instalacja fotowoltaiczna przy zakupie innych elementów
 • do 5 000 zł - magazyn ciepła
 • do 7 500 zł - magazyn energii elektrycznej
 • do 3 000 zł - system HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii

 

W każdym przypadku dofinansowanie zakłada do 50% kosztów kwalifikowanych. Okresem kwalifikowalności środków jest 1 lutego 2020 roku.

 

- Wdrażając czwartą edycję programu „Mój Prąd” chcemy jeszcze bardziej zwiększyć udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski - podkreślił podczas prezentacji programu wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. - Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń net-billing, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój OZE  w Polsce - dodał wiceszef resortu.

 

Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść około 350 mln zł. Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku – po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków. Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Wnioski ponownie będzie można wysyłać do NFOŚiWG w formie elektronicznej.