Warto wiedzieć Dofinansowania

Odnawialne Źródła Energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Spory w tym udział mają różnego rodzaju dostępne dotacje, które często są bodźcem do podjęcia decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną czy pompę ciepła.

scroll

O programie Mój Prąd

Pompy ciepła i fotowoltaika – dofinansowanie na wyciągnięcie ręki!

Odnawialne Źródła Energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Spory w tym udział mają różnego rodzaju dostępne dotacje, które często są bodźcem do podjęcia decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną czy pompę ciepła.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła bądź możliwość dopłaty do fotowoltaiki? Na bieżąco aktualizujemy informacje o wszelkich obowiązujących programach grantowych. Zobacz, czy możesz z nich skorzystać!

 

 

WAŻNE - dofinansowanie nie jest uzależnione od dochodów!!

 

Dofinansowania - O programie mój Prąd
Dofinansowania - O programie mój Prąd

Dofinansowanie – fotowoltaika

W Polsce obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania dotacji na fotowoltaikę, co stanowi zachętę dla osób i firm zainteresowanych inwestycją w energię odnawialną. Dostępne są różnorodne programy i dotacje do fotowoltaiki, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. Dofinansowanie na fotowoltaikę może obejmować różne formy wsparcia, takie jak bezzwrotne dotacje, preferencyjne kredyty czy ulgi podatkowe. 

Firmy również mają możliwość skorzystania z dopłat, które wspierają inwestycje w fotowoltaikę, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem własnej energii elektrycznej. Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm stanowi nie tylko wsparcie finansowe, ale również promowanie rozwój energetyki odnawialnej i redukcję emisji CO2, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też warto zainteresować się dostępnymi możliwościami dofinansowania do fotowoltaiki i rozważyć inwestycję w tę ekologiczną formę produkcji energii. Najpopularniejszym programem dotacyjnym dot. fotowoltaiki jest program Mój Prąd. 

 

Fotowoltaika Gdańsk – zobacz więcej na ten temat!

 

Pompy ciepła – dofinansowanie

Dostępne dotacje do pomp ciepła stanowią istotne wsparcie dla osób i firm zainteresowanych inwestycją w nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła. Programy oferujące dopłaty umożliwiają obniżenie kosztów związanych z zakupem i instalacją tego rodzaju urządzeń, co sprzyja popularyzacji technologii przyjaznych środowisku. 

Dofinansowanie na pompę ciepła może być udzielane w formie bezzwrotnej dotacji lub preferencyjnego kredytu, co pozwala na łatwiejsze sfinansowanie inwestycji. Inwestycja w pompę ciepła nie tylko przynosi korzyści finansowe poprzez zmniejszenie rachunków za energię, ale także wpływa pozytywnie na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2. Dlatego też warto skorzystać z dostępnych możliwości dotacji na pompę ciepła i zainwestować w efektywność energetyczną swojego domu czy firmy. Najpopularniejszym programem wspierających wymianę obecnego źródła ciepła jest program Czyste Powietrze.

Pompy ciepła Gdańsk – zapraszamy po więcej informacji!

 

Dofinansowanie – pompa ciepła i fotowoltaika

Masz pytania dotyczące poszczególnych programów dotacyjnych? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Odnawialnych Źródłach Energii? Porozmawiajmy – to nic nie kosztuje, a my z chęcią pomożemy Ci uzyskać wyczerpujące odpowiedzi dotyczące zarówno samych pomp ciepła, jak i instalacji fotowoltaicznych.

Grant OZE
Prosument lokatorski
Moje Ciepło
Ulga inwestycyjna
Czyste Powietrze
Agroenergia
Ulga termomodernizacyjna

Grant OZE

Od 1 lutego obowiązuje dotacja Grant OZE, a tym samym pojawiła się możliwość pozyskania aż 50% dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach wielorodzinnych. Jest to szansa na zmniejszenie rachunków dot. części wspólnych, ale także możliwość zarabiania na samodzielnej produkcji energii dzięki montażowi instalacji większej niż zapotrzebowanie roczne dot. części wspólnych.


Co to za program?
Grant OZE w ramach KPO


Rodzaj i wysokość dofinansowania
Do 50%, refinansowanie


Czego dotyczy grant?
- instalacja fotowoltaiczna
- magazyn energii
- pompa ciepła


Inwestycje nie mogą być rozpoczęte!


Przeznaczenie wyprodukowanej samodzielnie energii
Wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej energia zostanie w pierwszej kolejności wykorzystana na autokonsumpcję części wspólnych tj. klatki schodowe, windy, parkingi, garaże. Nadwyżki energii będą rozliczane zgodnie z systemem net-billingu - sprzedawane po cenach hurtowych. Wartość sprzedanej energii zasilająca depozyt będzie regulować rachunki dot. części wspólnych. Pozostałe, pozyskane ze sprzedaży środki będzie można w 100% wykorzystać na inne cele, tj. fundusz remontowy, fundusz inwestycyjny (do tej pory było to 20%).

Kto jest adresatem programu?
- wspólnoty
- spółdzielnie mieszkaniowe
- towarzystwa budownictwa społecznego
- społeczne inicjatywy mieszkaniowe


Kto może złożyć wniosek?
Zarządca nieruchomości


Gdzie znajdują się niezbędne załączniki oraz gdzie złożyć wniosek?
za przyjmowanie wniosków odpowiada BGK
https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze/#c26343

Prosument lokatorski

Prosument lokatorski


Rozwiązanie które zastąpiło prosumenta zbiorowego. Prosument lokatorski oznacza możliwość odbioru 100% wartości wyprodukowanych nadwyżek prądu i przeznaczenia ich na opłaty związane z częściami wspólnymi (remonty, inne inwestycje). Wszedł w życie 2 października 2023.

Moje Ciepło

Program "Moje Ciepło" ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. Beneficjentami będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

 

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. Jak podają eksperci NFOŚiGW:

"W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku."

 

 

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
 • w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

 

Budżet programu “Moje Ciepło” to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. 

Obecne plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładają ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dotacje z “Mojego Ciepła” w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana. 

Ulga inwestycyjna

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym obowiązuje ulga inwestycyjna dla rolników. Przysługuje ona podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych m.in. na zakup i montaż urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gmin, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zapewnia wsparcie finansowe osób dokonujących wymiany starych kotłów, docieplenia budynków, wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych. Jego odbiorcami są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Funkcjonuje podział na trzy poziomy dofinansowania:

 

podstawowy poziom dofinansowania

 • do 25 000 zł - bez instalacji fotowoltaicznej
 • do 30 000 zł - z instalacją fotowoltaiczną

 

podwyższony poziom dofinansowania

 • do 32 000 zł - bez instalacji fotowoltaicznej
 • do 37 000 zł - z instalacją fotowoltaiczną

 

najwyższy poziom dofinansowania

 • do 60 000 zł - bez instalacji fotowoltaicznej
 • do 69 000 zł - z instalacją fotowoltaiczną

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej samodzielnie, ale również przy pomocy upoważnionego podmiotu zewnętrznego, np. firmy dokonującej montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

Agroenergia

Dotacja Agroenergia to program wspierający Odnawialne Źródła Energii w sektorze rolniczym. Dotacja jest wypłacana w formie refundacji po zakończonej inwestycji i dotyczy:

 

 • montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp,
 • montażu instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kWp oraz nie większej niż 50 kWp,
 • montażu pompy ciepła o mocy między 10 kW, a 50 kW,
 • montażu instalacji hybrydowej, czyli pompy ciepła i fotowoltaiki lub pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. Łączna moc obu tych instalacji może wynosić ponad 50 kW, le moce pojedynczych elementów nie mogą być większe niż 50 Kw.

 

W przypadku instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie dla rolników wynosi maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych, gdzie przy instalacji od 10 kWp do 30 kWp maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł, a przy instalacji od 30 kWp do 50 kWp 25 000 zł.

 

Wsparcie finansowe przy instalacji hybrydowej zakłada dodatek w wysokości 10 000 zł, co oznacza, że przy montażu fotowoltaiki i pompy ciepła można otrzymać dotację między 25 000 zł a 35 000 zł.

 

Dopłatę z programu Agroenergia mogą skorzystać:

 

 • osoby fizyczne - właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także osoba prowadząca osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku,
 • osoby prawne - właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także osoba prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Ulga termomodernizacyjna

To odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Ulgę można łączyć np. z dotacją z programu Czyste Powietrze.

 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Porozmawiajmy - to nic nie kosztuje

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są w Polityce Prywatności.

Szybki kontaktDane firmy

ul. Energetyczna 6
80-180 Kowale

+48 530 290 029

biuro@sunpro.com.pl