Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Od stycznia wyższe dotacje w programie Czyste Powietrze

19.12.2022
Od stycznia wyższe dotacje w programie Czyste Powietrze

Nadchodzą zmiany - korzystne zmiany dla osób, które myślą o wymianie starego źródła ciepła, modernizacji budynku i założeniu instalacji fotowoltaicznej. Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa edycja programu Czyste Powietrze.


W programie Czyste Powietrze obowiązują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Do tej pory w podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać maksymalnie 30 tys. zł, w podwyższonym 37 tys. zł (w przypadku prefinansowania 47 tys. zł) oraz 69 tys. zł przy najwyższym poziomie dofinansowania (79 tys. zł z prefinansowaniem). Nadchodzące zmiany zakładają zwiększenie tych kwot, ale nie tylko.

 

Jakie zmiany wchodzą od 3 stycznia 2023?

 

1. Wyższe kwoty dofinansowania

  • Podstawowy poziom dofinansowania - 66 tys. zł
  • Podwyższony poziom dofinansowania - 99 tys. zł,
  • Najwyższy poziom dofinansowania - 135 tys. zł.

Warunkiem otrzymania najwyższych kwot dofinansowania będzie przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Za taką uznaje się zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%. 

 

2. Dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego

Beneficjenci mogą liczyć dodatkowo na 1 200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego, co oznacza, że najwyższe poziomy dofinansowania wyniosą nawet 67 200 zł, 100 200 zł i 136 200 zł. 


3. Większe progi dochodowe

Każdy poziom dofinansowania uzależniony jest od konkretnych dochodów członków rodziny. Będą one wyższe:

  • Podstawowy poziom dofinansowania - próg dochodowy zostanie podniesiony ze 100 tys. zł do 135 tys. zł.
  • Podwyższony poziom dofinansowania - próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie z 1564 zł do 1 894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym z 2189 zł do 2 651 zł.
  • Najwyższy poziom dofinansowania - próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie z 900 zł do 1 090 zł na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym z 1260 zł do 1 526 zł.


4. Wyższe kwoty dotacji na poszczególne usługi i źródła ciepła 

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, przysługującego osobom mieszczącym się w najniższym progu dochodowym, na montaż pompy ciepła będzie można otrzymać nawet do 50,9 tys. zł, na instalację fotowoltaiczną – do 15 tys. zł, a pieniądze z Czystego Powietrza pokryją do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (w podstawowym poziomie 40-55%, w podwyższonym poziomie 70-80%).


5. Możliwość złożenia dwóch wniosków

Nowością jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Beneficjenci, którzy otrzymali już dotację na wymianę kotła będą mogli ponownie złożyć wniosek na wykonanie częściowej i kompleksowej termomodernizacji budynku (na podstawie audytu energetycznego), pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  

 

6. Dotacje na kocioł na biomasę drzewną

Nowa edycja zakłada możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmą także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 


7. Zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Nowe zasady umożliwią udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. 


8. Uproszczenia w zakresie procesu obsługi i rozliczeń

NFOŚiGW zapewnia, że program zostanie uproszczony w zakresie obsługi i rozliczeń.


Warto jeszcze zaznaczyć, że zmiany uwzględniają możliwość prefinansowania inwestycji w wysokości 50 proc. przyznanej dotacji. W ten sposób beneficjenci programu będą mogli otrzymać spore środki przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Pieniądze trafią do firmy instalatorskiej, przy czym pierwsza transza ma zostać przelana w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, a pozostałe środki trafią na konto do 30 dni od zakończenia remontu. 

 

______

Zapraszamy do kontaktu - podczas darmowego spotkania z doradcą dowiesz się:

  • jakie urządzenia będą odpowiednie dla Twojego gospodarstwa domowego, aby maksymalnie obniżyć koszty utrzymania
  • na jakie dofinansowanie możesz liczyć
  • w jaki sposób pokryć koszty inwestycji (dzięki współpracy z bankami możemy zaproponować korzystne warunki kredytu)

530 290 029

www.sunpro.com.pl

biuro@sunpro.com.pl