Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Moje Ciepło - dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu \ Q&A

10.02.2022
Moje Ciepło - dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu \ Q&A

Nie słabnie zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii. W dużej mierze za sprawą różnych programów dotacyjnych. Czyste Powietrze, Mój Prąd, ulga termomodernizacyjna czy dotacje gminne to wsparcie finansowe, które już znamy. Niebawem dołączy do nich program Moje Ciepło, zakładający dofinansowanie do pomp ciepła w nowych budynkach. 


Start każdego tego typu programu rodzi wiele pytań. Odpowiedzmy na te, które coraz częściej słyszą doradcy Sun-Pro.

 

 

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w programie Moje Ciepło?


Beneficjentami będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale jedynie nowych.


Co rozumiemy przez nowy budynek?


Przez nowy budynek mieszkalny w programie Moje Ciepło rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW):

- nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy 

albo 

- nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.  

 

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła. Przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.     


Jaki jest inny kluczowy warunek?


Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh na m2 powierzchni domu w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.  


Czy dofinansowanie będzie uzależnione od dochodu?


Program nie będzie uzależniony od dochodu. Z dofinansowania będzie mógł skorzystać każdy kto spełni pozostałe warunki.

 

Jaki jest okres kwalifikowalności kosztów?


Okres kwalifikowalności będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja.


Kiedy ruszy nabór wniosków?


Uruchomienie naboru wniosków w ramach nowego programu Moje Ciepło Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szykuje na przełomie I i II kwartału 2022 r.  


Na co będzie można otrzymać dofinansowanie?


Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.    


Jaki budżet jest przeznaczony na program Moje Ciepło?


Budżet programu Moje Ciepło, zasilany z Funduszu Modernizacyjnego, wynosi 600 mln zł.


Jaka będzie wysokość dofinansowania?


Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł. 

 

 

Najważniejsza zasada programu Moje Ciepło: najpierw inwestycja – potem wypłata.

 

 

O starcie naboru wniosków będziemy informować, dlatego polecamy obserwować nasz profil na Facebooku.