Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Mój Prąd 3.0 - znamy szczegóły

13.09.2021
Mój Prąd 3.0 - znamy szczegóły

Zgodnie z zapowiedzą, 1 lipca rusza nabór wniosków w programie Mój Prąd 3.0. Obecny nabór różni się od poprzedniego, maksymalna kwota dotacji, którą można uzyskać w tym roku to 3 000 zł.

 

Od kilku miesięcy słyszeliśmy o planowanym poszerzeniu zakresu przyznawanych dotacji m.in. o pompy ciepła czy magazyny energii. Tak się nie stało, dofinansowanie ponownie dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych.

Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na darmowe spotkanie.

tel. 530 290 029

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Wnioskodawcą może być osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. Ważne jest przy obecnym naborze, że wniosek o dofinansowanie można złożyć dla instalacji zakupionych po 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Wsparcie obejmie zatem instalacje, które zostały już zainstalowane.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej wyniesie maksymalnie 3 000 zł. Jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji.

 

JAKI JEST ŁĄCZNY BUDŻET PROGRAMU MÓJ PRĄD 3.0?

Rząd i Unia Europejska, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczą na program 534 mln zł,  a to oznacza, że pieniędzy wystarczy dla 178 tys. rodzin.

 

PRZY JAKICH INSTALACJACH MOŻNA LICZYĆ NA WSPARCIE?

Program Mój Prąd 3.0 to wsparcie jedynie instalacji fotowoltaicznych (wraz z montażem) o mocy od 2 kW do 10 kW montowane na istniejących budynkach mieszkalnych. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie będzie dofinansowywana. 

 

CZY DOPŁATY MOŻNA ŁĄCZYĆ Z INNYM WSPARCIEM?

Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł (nadpłatę podatku urząd skarbowy zwróci po rozliczeniu roku). Nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze” lub jakimikolwiek innymi programami dopłat lub subsydiowanych kredytów.

 

JAK I KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie od 1 lipca do 22 grudnia 2021 r.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek w formie elektronicznej może złożyć beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), ale może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu. Sun-Pro bez problemu załatwia w imieniu klientów wszystkie formalności.

 

JAKI JEST PRZEWIDYWANY CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW?

NFOŚiGW informuje: „termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW.

W przypadku wpłynięcia:

≤ 500 wniosków o dofinansowanie - do 30 dniod daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
500-1000 wniosków o dofinansowanie - do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
1000-1500 wniosków o dofinansowanie - do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
≥ 1500 wniosków o dofinansowanie - do 75 dniod daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD.
NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu). Informacja o zmianie terminów opublikowana zostanie na stronie www.mojprad.gov.pl."

 

KIEDY BĘDĄ WYPŁACANE PIENIĄDZE?

Dotacje wypłacane będą po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Trzeba jednak pamiętać, że ogromna liczba wniosków może to opóźnić, co miało miejsce w przypadku drugiej edycji programu - rozpatrywanie ostatnich złożonych wniosków zajęło ponad pół roku.

 

 

Nowością jest obowiązek informacyjny Beneficjenta. Zgodnie z zasadami programu: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – ( w miejscu lokalizacji inwestycji - np. na budynku/ogrodzeniu) - informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

 

Ogromne zainteresowanie programem może spowodować szybsze wyczerpanie się budżetu przeznaczonego na dofinansowanie instalacji. Dlatego w przypadku rozważania inwestycji w swoim domu kluczowe jest podjęcie decyzji właśnie teraz, aby zapewnić sobie miejsce w kolejce do otrzymania dotacji. Zapraszamy do kontaktu po szczegóły.