Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Mój Prąd 3.0 - informacje dla klientów Sun-Pro

13.09.2021
Mój Prąd 3.0 - informacje dla klientów Sun-Pro

Pojawia się mnóstwo pytań dotyczących szczegółów składania wniosków w programie Mój Prąd 3.0. Poniżej najważniejsze kwestie.

 

1. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Beneficjent samodzielnie drogą elektroniczną bądź firma w imieniu Beneficjenta po otrzymaniu niezbędnych dokumentów.

 

2. Dlaczego wysokość dotacji to 3 000 zł, a nie 5 000 zł?

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd 3.0 została określona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki na co firma Sun-Pro nie miała wpływu.

 

3. Czy Sun-Pro złożyło już wniosek?

Każda osoba, w imieniu której złożymy wniosek (po przekazaniu nam pełnomocnictwa i innych niezbędnych dokumentów) zostanie o tym poinformowana. Niezwłocznie prześlemy wiadomość z wygenerowanym wnioskiem.

 

4. Co trzeba zrobić, aby złożyć wniosek samodzielnie?

Wniosek można złożyć internetowo przez portal http://gwd.nfosigw.gov.pl (wszyscy klienci otrzymają od nas wiadomość z instrukcją wysłania wniosku). Do uzupełnienia wniosku niezbędne są:

- podstawowe dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail)

- nr konta bankowego, na które ma być przekazane dofinansowanie

- informacja o własności instalacji - jeśli jest współwłaściciel to imię i nazwisko

- kwota kosztów całkowitych (wg faktury Sun-Pro) oraz kwalifikowanych (koszty poniesione od 1 lutego 2020 r.)

- dane o instalacji - moc, data przyłączenia instalacji, nr PPE (wg zaświadczenia OSD o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej)

Niezbędne załączniki:

- faktura

- dowody zapłaty faktury

- zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej

 

5. Co w przypadku, gdy klient nie poradzi sobie z samodzielnym wysłaniem wniosku?

Wniosek w imieniu klienta w każdym momencie może złożyć firma Sun-Pro po otrzymaniu pełnomocnictwa i pozostałych niezbędnych dokumentów. Dokumenty prosimy przesłać na adres mailowy: dotacje@sunpro.com.pl

 

6. Co trzeba zrobić, aby wniosek złożyła firma w imieniu Beneficjenta?

Konieczne jest przesłanie skanu podpisanego pełnomocnictwa (dane dotyczące osoby z Sun-Pro, która złoży wniosek w imieniu klienta firma uzupełni sama), aktualnego numeru rachunku bankowego, skanu podpisanego oświadczenia OSD otrzymanego z zakładu energetycznego oraz potwierdzenia przelewów za płatność faktury.

 

7. Już podpisałem kiedyś pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo, które było nam przekazane w związku ze zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego nie ma nic wspólnego z pełnomocnictwem dot. składania wniosków w programie Mój Prąd 3.0. Jeśli podpisano pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy w NFOŚiGW, w trzecim naborze zmieniła się treść dokumentu. Wzór pełnomocnictwa wraz z innymi dokumentami zostanie przekazany Beneficjentom mailowo. Dane osoby z firmy Sun-Pro, która złoży wniosek w imieniu klienta zostanie uzupełniona przez firmę.

 

8. Co jeszcze oprócz pełnomocnictwa muszę przekazać, aby firma złożyła w moim imieniu wniosek?

- aktualny numer rachunku bankowego

- skan podpisanego oświadczenia OSD

- potwierdzenia przelewów za płatność faktury

 

9. Co w przypadku, gdy wysłałem wniosek w drugim naborze, ale się nie załapałem na dofinansowanie?

Wniosek należy złożyć ponownie.

 

10. Jaki jest czas rozpatrywania wniosków?

Jak informuje NFOŚiGW: „termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW.

W przypadku wpłynięcia:

≤ 500 wniosków o dofinansowanie - do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;

500-1000 wniosków o dofinansowanie - do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;

1000-1500 wniosków o dofinansowanie - do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;

≥ 1500 wniosków o dofinansowanie - do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD.

NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu).

 

11. Kiedy otrzymam pieniądze?

Dotacje z programu Mój Prąd są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Jednak w drugiej edycji programu, ze względu na ogromną liczbę wniosków i konieczność ich poprawiania przez beneficjentów, rozpatrywanie ostatnich z nich zajęło ponad pół roku.

 

12. Nie mam możliwości przesłania skanu pełnomocnictwa.

Podpisane pełnomocnictwo można przekazać listem poleconym na adres siedziby firmy Sun-Pro - ul. Kartuska 354a, 80-125 Gdańsk.

 

13. Gdzie wysłać pełnomocnictwo i inne dokumenty drogą elektroniczną?

Wszystkie dokumenty związane z wnioskami w programie Mój Prąd 3.0 prosimy przesyłać na adres mailowy: dotacje@sunpro.com.pl