Blog Artykuły tematyczne

Wątpliwości czy obawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii bardzo często wynikają z niewiedzy. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub do kontaktu. Chętnie porozmawiamy.

scroll

Fotowoltaika i pompy ciepła w blokach?

29.02.2024
Fotowoltaika i pompy ciepła w blokach?

Czy mieszkańcy bloków mogą mieć fotowoltaikę i pompę ciepła? Czy przysługuje im dotacja?

 

Od kilku lat, mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość inwestowania w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy magazyny energii, korzystając z finansowego wsparcia oferowanego przez programy takie jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Jednak wraz z rosnącą popularnością tych rozwiązań w Polsce, pojawiła się potrzeba wsparcia także inwestycji w blokach mieszkalnych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił program Grant OZE, który umożliwia montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii z dofinansowaniem sięgającym 50%.

 

Co to jest program Grant OZE?


Program Grant OZE to inicjatywa wspierająca inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych. Z grantu OZE mogą korzystać:

  • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • spółki prawa handlowego
  • osoby fizyczne

 

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, magazyn energii) przysługuje dofinansowanie i wynosi 50% kosztów netto tego przedsięwzięcia. 

 

Prosument lokatorski - szansa na zarabianie na energii


Od października 2023 roku obowiązuje instytucja prosumenta lokatorskiego, która jest nowym, korzystniejszym sposobem rozliczania nadwyżek energii wytwarzanych przez instalacje fotowoltaiczne w budynkach wielorodzinnych. Wpływa nie tylko na skrócenie czasu zwrotu inwestycji, ale również daje możliwość zarabiania na sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej.


Dzięki prosumentowi lokatorskiemu, inwestycje w energię odnawialną stają się bardziej atrakcyjne. Pozwala on nie tylko wykorzystać wyprodukowaną dzięki instalacji energię na potrzeby części wspólnych budynku, takich jak oświetlenie klatek schodowych, winda czy garaż podziemny, a niewykorzystane nadwyżki przekształcić w dodatkowe przychody dla wspólnoty czy spółdzielni, które mogą pokryć remonty, dodatkowe inwestycje czy zmniejszyć wysokość opłat.

 

Case study - nasze instalacje dla wspólnot

 

Wspólnota mieszkaniowa w Kątach Rybackich

Moc instalacji: 12,350 kWp

Moduły: Jinko 475

Liczba modułów: 26 sztuk

Inwerter: Solplanet 10 Pro G2

 

Wyzwania:

Wybór odpowiednich komponentów był kluczowy, biorąc pod uwagę trudne warunki lokalne. Ze względu na bliskość morza i zalewu Wiślanego, mieszkańcy wspólnoty postawili na moduły Jinko 475, odporne na warunki podwyższonej korozyjności, panujące nad morzem, o czym świadczą certyfikaty odporności na pył i piasek. To istotne, aby instalacja była odporna na działanie czynników atmosferycznych, które mogą być szczególnie wymagające w nadmorskich lokalizacjach.


Dodatkowe wyzwanie stanowił skomplikowany dach budynku, z licznymi przeszkodami takimi jak kominy, kominki wentylacyjne i gęsta siatka drutów odgromowych. Aby zoptymalizować wydajność instalacji i zniwelować zacienienie poszczególnych modułów, zainstalowano kilka optymalizatorów, co pozwoliło na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni dachowej.


Warto zaznaczyć, że zdecydowano się na moduły N-Type, które cechują się mniejszym spadkiem sprawności w czasie w porównaniu do standardowych modułów P-Type. Ta decyzja gwarantuje stabilność i trwałość instalacji, co przekłada się na długoterminowe korzyści finansowe dla wspólnoty.


Nie zapomniano również o zabezpieczeniach przeciwpożarowych - na miejscu został zamontowany wyłącznik DC pod PPOŻ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wspólnota mieszkaniowa w Gdańsku przy ul. Kartuskiej

Moc instalacji: 11,480 kWp

Moduły: Kensol 410

Liczba modułów: 28 sztuk

Inwerter: FoxESS T10 G3

 

Wyzwania:

Wyzwaniem była wysokość budynku (około 17 m nad poziomem terenu) oraz nietypowe ułożenie dachu. Montaż odbył się na wklęsłej części dachu, co uniemożliwiło łatwe dostarczenie komponentów na dach. Konieczne było wnoszenie modułów wyłazem na dach.


W przypadku tej inwestycji konieczne było przeprowadzenie analizy ryzyka związanej ze zmianami klimatycznymi. Według wymogu programu dotacyjnego, instalacja musi być dostosowana do prognozowanych zmian klimatycznych, które mogą mieć miejsce w przewidywanym czasie działania instalacji. Jako firma odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej musieliśmy wykazać, że proponowana instalacja jest zaprojektowana na różnorodne warunki atmosferyczne (wzrost temperatury i większa liczba upalnych dni, silne wiatry, grad, opady śniegu), zapewniając nie tylko efektywną produkcję energii, ale także trwałość i bezpieczeństwo systemu.


Dodatkowo, zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych, konieczne było zainstalowanie wyłącznika DC pod PPOŻ. Ten element bezpieczeństwa odcina dopływ prądu DC do wnętrza budynku w przypadku zagrożenia pożarem, zapewniając bezpieczeństwo głównie strażakom podczas akcji gaśniczej, oraz utrudnia ponowne zaprószenie ognia wewnątrz budynku spowodowane zwarciem na instalacji wysokiego napięcia (do 1000V DC), wywołanym przez zalanie instalacji wodą gaśniczą.


Aby zoptymalizować wydajność instalacji i zniwelować zacienienie poszczególnych modułów, zdecydowano się na zastosowanie optymalizatorów pod modułami, które są najbardziej narażone na zacienienie. Dzięki symulacji zacienienia, ekipa montażowa mogła dokładnie wybrać miejsca, w których optymalizatory będą najbardziej skuteczne, zapewniając wydajną pracę całej instalacji.

 

 

Jak uzyskać dotację w ramach programu Grant OZE


Dotacja przysługuje na przedsięwzięcie OZE, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Wnioskowanie o dotację wymaga przygotowania dokumentacji projektowej instalacji ze wskazaniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, tj. zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia OZE, moc elektryczna i cieplna  instalacji OZE,

przewidywana roczna ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła. Zatem niezbędna jest współpraca w tym zakresie z firmą instalatorską (szukasz wykonawcy? Skontaktuj się z nami).


Rozpoczęcie realizacji inwestycji następuje dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

 


Łączny budżet programu wynosi 448 mln zł. Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania budżetu. Według informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii (źródło: Globenergia.pl), do 20 stycznia 2024 r. złożono 3689 wniosków na kwotę dofinansowania 269,3 mln zł. Do tego czasu podpisano też 2486 umów o wsparcie na kwotę 174,6 mln zł, a także wypłacono 423 granty na kwotę 19,1 mln zł.