Warto wiedzieć Dofinansowania

Odnawialne Źródła Energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Spory w tym udział mają różnego rodzaju dostępne dotacje, które często są bodźcem do podjęcia decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną czy pompę ciepła.

scroll

O programie Mój Prąd

Program dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy od 2 kWp do 10 kWp), służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Dofinansowania - O programie mój Prąd
Dofinansowania - O programie mój Prąd

Mój Prąd - I edycja

 

Program miał swój początek 30 sierpnia 2019 r. NFOSiGW dofinansował wówczas ponad 27 tys. instalacji PV. W październiku umożliwiono składanie wniosków drogą elektroniczną. Nabór zakończył się 20 grudnia 2019 r.

 

Mój Prąd 2.0

 

Drugi nabór programu zakładający dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych trwał od 13 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. Kwota dotacji wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł.

 

Mój Prąd 3.0

 

Trzecia edycja programu zakłada - bez zmian - dofinansowanie mikroinstalacji od 2 kwP do 10 kWp przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Dotyczy to instalacji już istniejących, na które wydatki zostały poniesione od 1 lutego 2020 r., a inwestycja nie jest rozbudową.

 

Nabór wniosków ruszył 1 lipca 2021 r. i trwa do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. Dofinansowanie zakłada zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3 000 zł.

 

Wnioski w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie może złożyć beneficjent bądź upoważniony instalator. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem beneficjent może odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Czyste Powietrze
Agroenergia
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zapewnia wsparcie finansowe osób dokonujących wymiany starych kotłów, docieplenia budynków, wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych. Jego odbiorcami są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Funkcjonuje podział na dwa poziomy dofinansowania:

 

podstawowy poziom dofinansowania

  • do 25 000 zł - bez instalacji fotowoltaicznej
  • do 30 000 zł - z instalacją fotowoltaiczną

 

podwyższony poziom dofinansowania

  • do 32 000 zł - bez instalacji fotowoltaicznej
  • do 37 000 zł - z instalacją fotowoltaiczną

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej samodzielnie, ale również przy pomocy upoważnionego podmiotu zewnętrznego, np. firmy dokonującej montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

Agroenergia

Dotacja Agroenergia to program wspierający Odnawialne Źródła Energii w sektorze rolniczym. Dotacja jest wypłacana w formie refundacji po zakończonej inwestycji i dotyczy:

 

  • montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp,
  • montażu instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kWp oraz nie większej niż 50 kWp,
  • montażu pompy ciepła o mocy między 10 kW, a 50 kW,
  • montażu instalacji hybrydowej, czyli pompy ciepła i fotowoltaiki lub pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. Łączna moc obu tych instalacji może wynosić ponad 50 kW, le moce pojedynczych elementów nie mogą być większe niż 50 Kw.

 

W przypadku instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie dla rolników wynosi maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych, gdzie przy instalacji od 10 kWp do 30 kWp maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł, a przy instalacji od 30 kWp do 50 kWp 25 000 zł.

 

Wsparcie finansowe przy instalacji hybrydowej zakłada dodatek w wysokości 10 000 zł, co oznacza, że przy montażu fotowoltaiki i pompy ciepła można otrzymać dotację między 25 000 zł a 35 000 zł.

 

Dopłatę z programu Agroenergia mogą skorzystać:

 

  • osoby fizyczne - właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także osoba prowadząca osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku,
  • osoby prawne - właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także osoba prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Ulga termomodernizacyjna

To odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Ulgę można łączyć np. z dotacją z programu Czyste Powietrze.

 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga inwestycyjna

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym obowiązuje ulga inwestycyjna dla rolników. Przysługuje ona podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych m.in. na zakup i montaż urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gmin, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Porozmawiajmy - to nic nie kosztuje

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są w Polityce Prywatności.

Szybki kontaktDane firmy

ul. Kartuska 354A,
80-125 Gdańsk

+48 530 290 029

biuro@sunpro.com.pl