Lokalizacja instalacji Olsztyn
Moc instalacji 3,38 kWp

Lokalizacja instalacji Ciele
Moc instalacji 5,40 kWp

Lokalizacja instalacji Bojano
Moc instalacji 9,12 kWp

Lokalizacja instalacji Studzienki
Moc instalacji 5,30 kWp

Lokalizacja instalacji Bojano
Moc instalacji 9,18 kWp

Lokalizacja instalacji Bydgoszcz
Moc instalacji 3,90 kWp

Lokalizacja instalacji Gdańsk
Moc instalacji 5,56 kWp

Lokalizacja instalacji Toruń
Moc instalacji 6,30 kWp

Lokalizacja instalacji Kruszyn
Moc instalacji 6,36 kWp

Lokalizacja instalacji Leźno
Moc instalacji 7,42 kWp

Lokalizacja instalacji Nowa Wieś Lęborska
Moc instalacji 10,7 kWp

Lokalizacja instalacji Łubianka
Moc instalacji 9,99 kWp

Lokalizacja instalacji Łubianka
Moc instalacji 9,73 kWp

Lokalizacja instalacji Czarne Błoto
Moc instalacji 11,2 kWp

Lokalizacja instalacji Kolbudy
Moc instalacji 3,98 kWp

Lokalizacja instalacji Czarne Błoto
Moc instalacji 3 kWp