Instalacje fotowoltaiczne

Na pewno przejeżdżając przez niejedno miasto zauważyłeś coraz częściej pojawiające się panele osadzone na dachach domów. Być może wtedy zastanawiałeś się czy takie rozwiązanie byłoby dobre i dla Twojego gospodarstwa. Skala instalowanych systemów solarnych zadziwia i jest argumentem potwierdzającym, że warto w nie zainwestować. Dzięki energii pochodzącej ze słońca i przetworzeniu jej przez instalacje fotowoltaiczne, możesz nawet w całości pokryć zapotrzebowania na energię elektryczną.

Fotowoltaika PV - co to jest i jak działa?

System fotowoltaiczny (PV) składa się z modułów, które tworzą mniejsze ogniwa. Podstawą ich budowy jest krzem, będący półprzewodnikiem. To on pochłania fotony światła słonecznego, powoduje ruch elektronów, co z kolei prowadzi do powstawania prądu. Ze względu na sposób przygotowania krzemu pod panele, wyróżnia się ogniwa monokrystaliczne oraz polikrystaliczne. Elementami jakie wchodzą w skład budowy modułu fotowoltaicznego są także: rama aluminiowa, szyba hartowana, folia EVA o bardzo wysokiej wytrzymałości, folia elektroizolacyjna oraz puszka przyłączeniowa. Częścią systemu jest również inwerter fotowoltaiczny, który przekształca wytworzony przez panele prąd stały na prąd zmienny, którym zasilane z kolei są wszystkie urządzenia znajdujące się w domu.

Panele fotowoltaiczne - gdzie montować?

Z oczywistych względów najlepszym miejscem montażu instalacji solarnej jest to o największym stopniu nasłonecznienia. Może to być połać dachu, bez względu na to jakim materiałem jest pokryta, bądź powierzchnia gruntu. Na ilość wytworzonej energii wpływają czynniki, takie jak:

  • kąt nachylenia modułu,
  • kierunek, w którym usytuowane są panele.

Jeżeli posiadasz dom z dachem, którego kąt nachylenia wynosi 30-35° możesz liczyć na największe zyski energetyczne. Stopień nachylenia jest ważny nie tylko z racji ilości produkowanej energii, ale wpływa także na zjawisko samooczyszczania paneli np. pokrywy śniegowej podczas zimy. Minimalna wartość nachylenia powinna wynosić 10°, dlatego koniecznie należy zastosować dodatkowe rozwiązania konstrukcyjne, by w razie potrzeby zwiększyć kąt do wymaganych wartości.

Kolejnym aspektem, który nie może zostać pominięty podczas instalacji paneli fotowoltaicznych to kierunek, czyli położenie względem najbardziej dogodnej strony świata. Będzie nią wystawa południowa, ze względu na największe nasłonecznienie. Opcjonalnie można zdecydować się na stronę zachodnią lub wschodnią, jednak wówczas ilość wytworzonej energii będzie mniejsza.

Panel fotowoltaiczny czy solary - co lepsze?

Wybierając odnawialne źródła energii, musisz zastanowić się przede wszystkim, na czym zależy Ci najbardziej – na uzyskaniu oszczędności w zakresie energii elektrycznej czy też na ogrzewaniu domu jak najmniejszym kosztem. W zależności od celu jaki ma spełniać instalacja solarna, wybierzesz panel fotowoltaiczny, do uzyskania prądu zasilającego sprzęt w Twoim domu lub kolektor słoneczny, do podgrzania wody lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Rozwiązania tego typu są chętnie wybierane nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Ku nim skłaniają także względy ekologiczne i korzystny wpływ na środowisko - pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć przenikanie do atmosfery zanieczyszczeń np. pyłów. Dodatkową zachętą, która może skłonić do decyzji o zakupie systemów solarnych jest możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie pożyczki. Jeżeli nie dysponujesz całą kwotą potrzebną do montażu instalacji, możesz złożyć wniosek o wsparcie finansowe.

Panele fotowoltaiczne, a pompa ciepła?

Ciekawym pomysłem jest łączenie różnych rozwiązań z zakresu ekologicznego pozyskiwania energii np. wspomaganie pomp ciepła fotowoltaiką. Czym jest pompa ciepła? To urządzenie, które pozyskuje energię cieplną zgromadzoną w gruncie, wodzie i powietrzu, wykorzystujące m.in. procesy parowania i skraplania. Elementem składowym pomp ciepła jest sprężarka, którą można z powodzeniem zasilić energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych.

Elementy instalacji i jak wygląda proces od zamówienia do czerpania energii

Sprawnie działający system fotowoltaiczny (PV) pozwala wyprodukować z promieniowania słonecznego założoną ilość energii, adekwatną do zapotrzebowania. Jakie warunki muszą być zatem spełnione, aby wystarczyło prądu do zasilenia całego domu czy ważnych urządzeń w firmie lub gospodarstwie rolnym?

Przede wszystkim powinno zacząć się od dokonania oceny pod kątem dostępności wolnej przestrzeni, obliczenia zapotrzebowania na prąd oraz możliwości finansowych pozwalających na zakupu urządzeń. Te wytyczne są niezbędne do oszacowania potrzebnej ilości paneli fotowoltaicznych. Dokładna analiza przestrzeni, wykonana przez wykwalifikowaną ekipę, pozwoli ocenić jakie miejsce na Twojej posesji będzie najbardziej optymalne do otrzymania jak najlepszej efektywności paneli, co z kolei przełoży się na uzyskanie zadowalającego poziomu oszczędności. Podczas prac w terenie brany jest pod uwagę stopień zacienienia, ukształtowanie terenu oraz ilość miejsca o najlepszym nasłonecznieniu. Montaż instalacji fotowoltaicznej nie będzie stanowił problemu, jeżeli dysponujesz wolną połacią należycie nasłonecznionego dachu bądź nieużytkowanego terenu.

Kolejnym etapem jest wykonanie szczegółowego projektu instalacji fotowoltaicznej, obejmujący m.in dane dotyczące obiektu, na którym mają zostać zainstalowane panele, sposób montażu instalacji, obliczenia pod kątem wymaganej mocy paneli i falownika oraz rysunki techniczne. W dalszej kolejności należy zadbać o bezpieczną dostawę wszystkich elementów systemu PV, ponieważ są delikatne i kosztowne, najlepiej kiedy kompleksowo zajmie się wszystkim profesjonalna firma.

System fotowoltaiczny to zespół urządzeń, których podstawowym „składnikiem” są panele fotowoltaiczne. W składających się na nie ogniwach słonecznych, zbudowanych z płytek krzemowych, zachodzi proces fizyczny, w uproszczeniu polegający na pobieraniu energii z fotonów pochodzących z promieniowania słonecznego. Powstaje w wyniku tego prąd stały, który następnie musi zostać przekształcony w prąd zmienny wykorzystywany do zasilenia wszystkich urządzeń w domu. Przeistoczyć prąd o napięciu stałym w zmienny pozwala inwerter (falownik), który dodatkowo pełni funkcję monitorującą przepływ energii w systemie. Każda instalacja fotowoltaiczna powinna być odpowiednio chroniona przed skutkami niespodziewanych awarii czy uszkodzeniami, które mogą niekorzystnie wpłynąć na pracę poszczególnych urządzeń, dlatego tak ważny jest, złożony z kilku elementów, system bezpieczeństwa. Zaliczamy do niego różnego rodzaju bezpieczniki, ograniczniki przepięć oraz instalację uziemiającą i odgromową. O jakości instalacji fotowoltaicznej świadczy również jakość wykorzystanych przewodów, które powinny być podwójnie izolowane, odporne na zgięcia, wytrzymałe na niską i wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV, a także nie poddające się substancjom chemicznym np. olejom.

Fotowoltaika, a kolektorów słonecznych - różnice

Darmową energię pochodzącą ze Słońca można wykorzystać na różne sposoby – przekształcić ją w prąd lub ciepło. W zależności od tego jaki cel chcesz uzyskać musisz zaopatrzyć się w różne urządzenia, w przypadku energii elektrycznej będą to panele fotowoltaiczne, natomiast do ogrzania domu i podgrzania wody wykorzystasz kolektory słoneczne. Różnią się między sobą konstrukcją i sposobem działania, mianowicie w panelach fotowoltaicznych wykorzystywane są ogniwa krzemowe, w których zachodzi ruch elektronów prowadzący do powstania prądu o stałym napięciu. Kolektory słoneczne z kolei składają się takich elementów jak: miedziana lub aluminiowa płyta pochłaniająca promieniowanie słoneczne - absorber, rurki miedziane,w których płynie płyn solarny – glikol, materiały izolacyjne oraz ochronna szyba hartowana. Płyn znajdujący się systemie rur pochłania ciepło z absorbera, które przekazywane jest kolejno do zasobnika wody.

Rodzaje montowań fotowoltaiki

Stabilne zamocowanie poszczególnych elementów systemu fotowoltaicznego na wybranej powierzchni jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz przyszłej wydajności paneli. Zadanie to umożliwiają wysokiej jakości, nowoczesne konstrukcje montażowe. Profile wykonane są z aluminium, więc ich cechą charakterystyczną jest lekkość, co zdecydowanie ułatwia montaż systemu tym samym skracając jego czas oraz odporność na korozję. Dzięki mocowaniom fotowoltaicznym można zagospodarować pod panele zarówno skośną powierzchnię dachu, jak i płaski teren gruntu, tak więc zachowanie prawidłowego położenia paneli względem padania promieni słonecznych nie stanowi najmniejszego problemu. Poza tym profile umożliwiają montaż paneli, w zależności od potrzeb, w orientacji poziomej lub pionowej.