W ostatnich miesiącach Polska przeżywa prawdziwy Boom na panele fotowoltaiczne. Jest to spowodowane bardzo korzystnymi regulacjami prawnymi, które znacząco ułatwiają zostanie producentem zielonej energii. "Małe Instalacje", czyli według ustawy instalacje o mocy do 50 kWp, możemy na dzień dzisiejszy zamontować bez żadnego pozwolenia na budowę. Zakład Energetyczny ma obowiązek bezpłatnie podłączyć naszą instalację do sieci w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o przyłączenie. Ta prosta procedura sprawia, że Polacy zaczęli masowo montować własne elektrownie słoneczne na dachach swoich domów.

Powstaje pytanie jak zakład energetyczny będzie rozliczał energię, którą wyślemy do sieci i na jakich zasadach będziemy mogli później ją odebrać ?

W tym artykule omówimy powyższe zagadnienie. Przykładem będzie faktura prosumenta, którego obsługuje Energa Obrót SA.

Już na pierwszy rzut oka, widzimy różnicę pomiędzy zwykłą fakturą, a taką którą dostaje prosument.Punkt 1
Mówi nam, za jaki okres została wystawiona faktura. Najczęściej jest to okres 2 miesięcy, tak jak w powyższym przykładzie.

Punkt 2
Mówi nam, ile kilowatogodzin energii pobraliśmy z sieci w trakcie okresu rozliczeniowego.

Punkt 3
Mówi nam, ile kilowatogodzin energii oddaliśmy do sieci w trakcie okresu rozliczeniowego.

Punkt 4
To tak naprawdę punkt 3 pomnożony przez 0,8, ponieważ zakład energetyczny przy mikro instalacjach zabiera prosumentowi 20% energii w zamian za magazynowanie jej. W powyższym przykładzie obliczenia wyglądają następująco: 1388 kWh x 0,8 = 1110 kWh

Punkt 5
Operator Energa Obrót w pierwszej kolejności bilansuje dany okres rozliczeniowy. To oznacza, że od 1110 kWh, które zmagazynowaliśmy w sieci w danym okresie zostanie odjęte 572 kWh, które w tym samym okresie zużyliśmy. Obliczenie wygląda następująco: 1110 kWh - 572 kWh = (wynik, to punkt nr 6)

Punkt 6
To energia, która została po odjęciu 20% potrącenia za magazynowanie oraz po odjęciu energii pobranej w sieci w danym okresie. Ostatecznie do naszego magazynu energii trafia 538 kWh.
Wynika to z obliczeń 1110 kWh - 572 kWh = 538 kWh

Punkt 7
Data wprowadzenia do sieci, mówi nam do kiedy możemy odebrać naszą energię z magazynu energii. Jeśli datą wprowadzenia jest 01.06.2019, to ostateczną datą odbioru naszych 538 kWh będzie 01.06.2020. Jeśli do tego dnia nie zdążymy odebrać zmagazynowanej energii, to niestety zniknie ona z magazynu energii i nie dostaniemy od operatora pieniędzy za niewykorzystane kilowatogodziny.

Punkt 8
To łączna ilość wszystkich kilowatogodzin które mamy do odebrania z zakładu energetycznego.

Bardzo ważne jest aby odpowiednio dobrać wielkość instalacji fotowoltaicznej do swoich potrzeb. Przy dobrze dobranej instalacji powinniśmy magazynować nadwyżkę energii latem i odbierać zmagazynowaną energię zimą. Nasz rachunek przez cały rok powinien być na tak niskim poziomie jak ten omawiany w tym artykule.
Na fakturze prosumenta znajdą się też opłaty stałe. To oznacza, że nawet jeśli nie kupimy od Energi ani jednego kilowata energii w ciągu całego okresu rozliczeniowego, to i tak będziemy musieli zapłacić za tak zwaną gotowość do dostarczania energii. Tą opłatę ponoszą nie tylko prosumenci, ale każdy jeden odbiorca energii elektrycznej.

Mimo to, na powyższym rachunku widzimy niewiarygodnie niską kwotę jak za 2 miesiące (biorąc pod uwagę, że pobrano z sieci 572 kWh). Zwykły odbiorca energii, który nie posiada instalacji fotowoltaicznej, musiałby za taką ilość energii zapłacić około 370 zł.

Jeśli Ty również chciałbyś zostać prosumentem i dostawać bajecznie niskie rachunki za prąd, to skontaktuj się z firmą Sun Pro. Możesz umówić się na spotkanie z naszym doradcą klikając tutaj.